Morice Corstanje

Pianist, Bassist & Docent.

Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 - Indentiteit van de ondernemer:

Morice Corstanje.
Bedrijfsadres: Mondriaanstraat 7, 4941 ZR, Raamsdonksveer.
Telefoonnummer: 06-14662977.
E-mailadres: info@moricecorstanje.com.
Kamer van Koophandel: 3748115.
BTW-nummer: NL208383347B01.


Artikel 2 - De overeenkomst:

Pianolessen:
* De lessen worden wekelijks of één keer per twee weken gegeven op een van te voren afgesproken tijdstip bij een locatie aangegeven door de leerling.
* De les duurt 30, 45 of 60 minuten en start op het afgesproken tijdstip.


Lestarieven en betaling:
* De leerling heeft recht op één gratis proefles; de lessen die de leerling hierna volgt dienen te worden betaald.
* Betaling kan worden voldaan doormiddel van een IDEAL-link die de leerling per mail ontvangt met in de bijlage de factuur.
* Leerlingen jonger dan 21 jaar vallen onder de onderwijsregeling van de Belastingdienst en zijn daarom niet BTW-plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder zijn wel BTW-plichtig.
* Morice Corstanje behoudt het recht op het lesverband op ieder moment te beëindigen als er zich omstandigheden voordoen waardoor hij besluit te stoppen met het lesgegeven van de desbetreffende leerling.

Artikel 3 - Ziekte en Lesuitval:

* Als de leerling wegens ziekte geen les kan nemen is het mogelijk om met Morice Corstanje in overleg één inhaalles af te spreken. Het ziekteverzuim dient wel 24 uur van te voren te worden gemeld.
* De inhaalles dient binnen één maand te worden gegeven en moet passend zijn in de agenda van Morice Corstanje.
* Bij ziekte van Morice Corstanje vervalt de les; Morice Corstanje zal contact opnemen om een inhaalles(sen) in te plannen met de leerling.